Формиран Локален совет за превенција за подобрување на јавната безбедност и довербата во работата на полицијата

Советот на општина Крушево формира Локален совет за превенција кој ќе работи на јавната безбедност во општина Крушево и градење … Continue reading Формиран Локален совет за превенција за подобрување на јавната безбедност и довербата во работата на полицијата