Исчистени се патиштата до речиси сите села, паралелно се работи и во градот

Исчистени се улиците до и во населените места Пуста Река Долно Дивјаци Горно Дивјаци, Борино, Саждево, Јакреново и Белушино, додека … Continue reading Исчистени се патиштата до речиси сите села, паралелно се работи и во градот