ЈАВЕН ПОВИК до доверителите на Општина Крушево и доверителите на единките корисници основани од Општина Крушево за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за финансиска поддршка на Единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од Единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски („Сл.весник на Р.М.“ бр. 209/18), Градоначалникот на Општина Крушево објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

до доверителите на Општина Крушево и доверителите на

единките корисници основани од Општина Крушево за пријавување на

доспеани, а неплатени побарувања

 

Се повикуваат доверителите на Општина Крушево и доверителите на единките корисници основани од Општина Крушево (Дом на култура „Наум Наумовски-Борче“ Крушево, ЈОУДГ „Гонча Туфа“ Крушево, ООУ „Никола Карев“ Крушево, ООУ „Св.Кирил и Методиј“ с.Бучин Крушево и СОУ „Наум Наумовски-Борче“ Крушево) кои имаат доспеани, а неплатени обврски евидентирани во електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец септември 2018 година, да се пријават во Општина Крушево со цел спогодбено утврдување на износот на обврските.

Оглас за обврски

Пријава за обврски

Please follow and like us:
Share

Следете не и бидете први што ќе дознаете за секоја новина во нашата општина!