Тендер за проектна документација за водоснабдување во Јакреново

Општина Крушево објавува Оглас за барање за прибирање на понуди за изработка на техничка документација за село Јакреново, Општина Крушево.

Огласот можете да го погледнете на следниот линк, а поедноставената тендерска документација во документот подолу во оваа објава.

2-Тендерска-тех.док. водоснабдување Јакреново

Please follow and like us:
Share