Почетна » Вести » Објава на документи за потребите на проект за уредување на полетувалиштето на Мечкин камен

Објава на документи за потребите на проект за уредување на полетувалиштето на Мечкин камен

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

Во оваа објава објавуваме два документи за потребите на Проект за уредување на полетиштето за параглајдерство на Мечкин Камен, Крушево

Првиот документ, кој е прикачен во ПДФ форма, е  Одлука за неспроведување на стратегиска оцена, додека вториот е плански докумен „Локална урбанистичка планска документација за уредување на просторот со намена ДЗ – спорт и рекреација – полетувалиште за параглајдеристи и придружни содржини на дел од КП 2880, КО Крушево вон град, Општина Крушево“.

Odluka za nesproveduvanje na strategiska ocena

SEA formular

Share