КМА ги презентира производите за промоција на Крушево

Минатиот понеделник, 02.04.2018г., Културна младинска акција ги промовираше производите за промоција на Крушево креирани од членовите на оваа неформална организација.

Изработката на производите за промовирање на Крушево е поддржана од Civic Engagement проектот на УСАИД, а оваа неформална група на млади луѓе е добитник на наградата за младинско учество за 2017 година.

Изработените материјали ќе бидат доставени до сите засегнати страни и истите ќе се користат за промоција и претставување на Крушево.

Please follow and like us:
Share