Општина Крушево објавува три нови тендери

тендер-701x490

Општина Крушево ги објави тендерите за набавка на услуги за изработка на студии и елаборати од областа на животната средина, за зафаќање на води за дополнително снабдување на индустриската зона „Сува Река – Опаленик“ и за доградба на постоен пат од м.в Порта до м.в. Мечкин Камен.

Овие јавни набавки се објавени на електронскиот систем на бирото на јавни набавки, а во прилог на објуавата можете да ги погледнете и документите со поедноставената тендерска документација.

Електронски систем – Биро за јавни набавки

2-Тендерска-елаборати животна средина

-Тендерска-техничка документација водоснабдување Опаленик

2-Тендерска-техничка документација пат Мечкин Камен

Please follow and like us:
Share