Потпишан договор помеѓу општина Крушево и Светска Банка

Потпишан договор помеѓу општина Крушево и Светска Банка во рамки на Проектот  за подобрување на општинските услуги за поставување на 255 водомери во  населените места Алданци, Норово и Саждево.
Целта на проектот е подобрување на водоснабдувањето и рационално користење на водата за пиење.

Please follow and like us:
Share