Почетна » Огласи » АФПЗРР со повик за заштита на руралните предели преку поддршка на сточарството

АФПЗРР со повик за заштита на руралните предели преку поддршка на сточарството

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува јавен повик за помош за зачувување на руралните предели преку надомест на трошоци за одржување на висински пасишта и ливади и поддршка на традиционалното овчарство.

Во продолжение можете да го погледнете документот со детални информации околу поднесување пријава за надоместок.

Јавен повик

Share