Почетна » Огласи » Оглас: Сукцесивна набавка за вршење на геодетски услуги

Оглас: Сукцесивна набавка за вршење на геодетски услуги

Општина Крушево објавува оглас за сукцесивна набавка за вршење на геодетски услуги zа потребите на Општина Крушево за период од 12 месеци.

Огласот е објавен на Бирото за јавни набавки, а поедноставената тендерска документација ви ја приложуваме во продолжение:

2-Тендерска геодетски елаборати-за прикачување

Share