Почетна » Вести » Втора седница на Советот на општина Крушево

Втора седница на Советот на општина Крушево

Спомен куќа Тоше Проески

седница

Денес, 03.11.2017г., со почеток во 10 часот се одржа втората седница на новиот состав на Советот на општина Крушево.

Со седницата претседаваше претседателот на Советот Тома Петроски, а дневниот ред содржеше 13 точки.

Дел од точките беа избор на претседатели и членови на неколку комисии: комисија за финансирање, буџет и економски развој, комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина, комисија за општествени дејности, за статут и прописи и комисија за месна самоуправа.

Седницата се одржа во кабинетот на градоначалникот на општина Крушево, додека конститутивната седница се одржа на 29-ти октомври во Домот на културата во Крушево.

Сподели

Туристички Портали