Почетна » Огласи » СООПШТЕНИЕ за ЈАВНА РАСПРАВА

СООПШТЕНИЕ за ЈАВНА РАСПРАВА

по однос на  „Студијата за оцена на влијанието врз животната средина за Интегриран систем за управување со цврст отпад (ИСУЦО)“
Пелагониски регион: Крушево, Кривогаштани, Долнени и Демир Хисар
Јавната расправа ќе се одржи на 26.07.2017г. (среда) со почеток во 10:00 часот  во  просториите на ООУ „Никола Карев“ -Крушево

 

За повеќе информации следете го линкот подолу.

Соопштение за јавна расправа по однос на „Студијата за оцена на влијанието врз животната средина за Интегриран систем за управување со цврст отпад (ИСУЦО)“
Пелагониски регион: Крушево, Кривогаштани, Долнени и Демир Хисара

 

Share