Почетна » Вести » Известување

Известување

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

krusevo

Се известуваат сите правни и физички лица кои се заинтересирани за закупување на простор пред деловни простории на јавни површини, во рок од седум денови од објавувањето на известувањето да достават барање до Општина Крушево и во прилог да ги достават потребните документи:

  • Извод од регистарот на дејности;
  • Налог за платени административни такси;
  • Употребна дозвола;
  • Прецизен опис на комерцијалните услуги кои ќе ги дава на јавната пешачка површина;
  • Согласност за исполнување на минимално техничките услови за вршење на дејноста;
  • Скица од просторот кој се бара да биде одобрен.

 

Крушево, 12.04.2017г.

                                                                                                         Општина Крушево

    Градоначалник,

    Ѓорги Дамчески

Share