Почетна » Огласи » Јавен повик

Јавен повик

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

Согласно  член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Градоначалникот на Општина Крушево го издава следното СООПШТЕНИЕ со кое се известуваат сите заинтересирани физички и правни лица на Општина Крушево дека е распишан

ЈАВЕН ПОВИК  за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за 2017 година

Јавен повик 2017

Share