Почетна » Огласи » ПОКАНА

ПОКАНА

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

за Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина по Нацрт-Регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски регион.

Јавната расправа ќе се одржи на 09.11.2016г. (среда) во Пензионерскиот дом во Крушево, со почеток во 12:00 часот.

За повеќе информации отворете ги линковите подолу.

Покана за Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина по Нацрт-Регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски регион

Дневен ред за Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина по Нацрт-Регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски регион

 

 

Share