Почетна » Огласи » ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за 2016 година

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за 2016 година

Согласно  член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015 и 31/2016), Градоначалникот на Општина Крушево го издава следното соопштение со кое се известуваат сите заинтересирани физички и правни лица на Општина Крушево дека е распишан ЈАВЕН ПОВИК  за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за 2016 година.

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за  2016 година

Јавен повик 2016г.


Share