Барање за извод од урбанистички план

Потребни документи:
    – копија од катастарски план 
    – уплатница од 500 ден. на ж-ка 100000000063095 – 840 – 140 – 03182 
       приходна шифра 722315 – 00
    -корисник: Трезорска сметка 
    -назнака: изводи и услови
    -Образец ПП 50

Барање за издавање извод од план

Share
error

Следете не и бидете први што ќе дознаете за секоја новина во нашата општина!