Општина Крушево со нова стратегија за развој на туризмот

Општина Крушево ја изработи стратегијата за развој на туризам за периодот од 2020 до 2025 година.

Стратегијата ги ревидира приоритетите од последната стратегија, ја детектира моменталната состојба и дава приоритети и цели врз основа на светските трендови на туризмот и потенцијалите на Крушево.

Стратегијата е изработена во консултација со општина Крушево, а беше предмет на увид и на граѓаните на општина Крушево и сите засегнати страни.

„Врз основа на оваа стратегија ќе продолжиме да работиме. Драго ми е што имаме еден ваков документ затоа што создава поголема одговорност за нас, а истата е остварлива. Благодарност до Министерството за економија во имплементацијата на проектот.“, изјави градоначалникот на општина Крушево.

Стратегијата е изработена со финансиска поддршка на Министерството за економија.

Стратегијата за туризам можете да ја преземете во електронска верзија.

Please follow and like us:
Share

Следете не и бидете први што ќе дознаете за секоја новина во нашата општина!