ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03-935/1 од 26.08.2020 год

За издавање во закуп на урбана опрема – 3 (три) киосци и тоа киоск бр.3, киоск бр.4 и киоск бр.5 поставени на КП бр.4111/1 КО Крушево, м.в. Гумење со јавно наддавање

Please follow and like us:
Share

Следете не и бидете први што ќе дознаете за секоја новина во нашата општина!