Почетна » Проекти » Локален пат Борино-Житоше

Локален пат Борино-Житоше

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

Како прва етапа во тампонирањето на локалниот пат Борино – Житоше се врши ископ на канал покрај патот во должина од 400м заради заштита на патот, одводнување на атмосферските води и овозможување услови за понатамошна работа.

Share