Регулирање на даночната обврска по основ на промет на недвижности

Потребни документи:
– Договор за купопродажба потпишан од странките во 8 примероци (4 примероци остануваат во одделението);
– Доказ за сопственост (договор, пресуда, решение и сл., (оригинален примерок за увид и фотокопија од доказот);
– Поседовен лист или имотен лист (оригинален примерок за увид и 1 фотокопија);
– Уверение за регулирани даночни обврски на сите договорни странки;
– Уплатница пп-50 со уплатени 250,00 денари;
– Решение за приватизација (оригинален примерок за увид и 1 фотокопија).

Please follow and like us:
Share

Следете не и бидете први што ќе дознаете за секоја новина во нашата општина!