Почетна » Проекти » Проекти од областа на инфраструктурата за 2015г.

Проекти од областа на инфраструктурата за 2015г.

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

За 2015г. општина Крушево обезбеди финансиски средства за повеќе проекти од областа на инфраструктурата кои ќе придонесат за подобрување на патнaтa мрежa во општината:
ЌЕ СЕ АСФАЛТИРА ПРЕОСТАНАТАТА ДЕЛНИЦА ОД ЛОКАЛНИОТ ПАТ КРИВОГАШТАНИ – БУЧИН ВО ДОЛЖИНА ОД 1,9 km
Изведувач: „Гранит“ Скопје
Краен рок за изведба: август 2015г.
Извор на финансирање: Светска Банка
Вредност: 11,5 милиони денари

ЌЕ СЕ РЕХАБИЛИТИРА РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ КРУШЕВО-ДЕМИР ХИСАР
Извор на финансирање: Јавно претпријатие за државни патишта
Вредност: 7 милиони денари

ЌЕ СЕ АСФАЛТИРА ГЛАВНАТА УЛИЦА ВО КРУШЕВО
Извор на финансирање: Министерство за транспорт и врски
Вредност: 4 милиони денари

• ОБЕЗБЕДЕНИ СЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ 2 МИЛИОНИ ДЕНАРИ ОД ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТНАТА МРЕЖА

 

patista za objava-2

 

 

Share