Почетна » Проекти

Архива на објави: Проекти

Владата ќе префрли средства за изградба на вечното почивалиште на Тоше

ToseСо денешната одлука на Владата на Република Македонија на општина Крушево и се префрлаат средства за изградба на спомен обелејже на Тоше Проески.

На денешната седница на Владата беше прифатен предлогот на Министерство за култура, а по претходно барање на општина Крушево, за одобрување и обезбедување на средства со кои Општина Крушево ќе го изгради вечното почивалиште на музичката ѕвезда.

Градоначалникот на Општина Крушево Томе Христоски преку социјалните мрежи порача дека веднаш по добивањето на предвидените средства ќе се започне со постапката за изградба.

„По добивање на средствата веднаш ја отпочнуваме постапката за изработка на проектна документација по претходно идејно решение.

Тоше го заслужува тоа!!!
Зборот е збор!!!“, напиша Градоначалникот Христоски на својот Фејсбук профил.

Share

Продолжува рокот за легализација на дивоградби

4290legalizacija-na-terasi-770x470Продолжува рокот за легализација на бесправно изградените објекти (дивоградби).

За оние што веќе поднеле барање потребно е да поднесат уште еднаш барање и комплетна документација заедно со елаборат до одделението за урабнизам на локалната самоуправа во Крушево, најкасно до крајот на јуни месец 2018-та година.

За оние кои досега немаат поднесено барање да ги достават истите документи претходно наведени со таа разлика што рокот за новите баратели е до крајот на 2018-та година.

Причината зошто дел од доставените барања се одбиени е заради недостатокот од елаборати.

Исто така и оние кои побарале легализација на бесправно изградени објекти во 2016 година рокот за доставување на елаборати се продолжува до крајот на јуни месец 2018-та година.

Share

Во 2018/2019 година – изградба на патишта, водоводи, канализации, училишта

krusevo

По одобрување на проектите на Општина Крушево во наредните 2018-та и 2019-та година очекуваме градот и населените места да доживеат градежна експанзија во областа на патната инфраструктура, водоводи, канализации, подобрување на условите во образованието, спортот и спортските активности.

Поголемиот дел од проектите на кои работиме се завршени, а дел се се’ уште во изработка, но Градоначалникот Христоски потврдува дека во наредните две години ќе се направи многу за граѓаните на Општина Крушево.

„Работиме напорно секој ден и најголемо внимание посветуваме на проектите од областа на патиштата, изградба на водоводи, канализации, од областа на здравата животна средина, образованието и спортот. Очекуваме во наредните 2 години Општина Крушево да доживее градежна експанзија во која ќе бидат вклучени сите населени места и градот“, потенцира Градоначалникот Христоски.

Христоски потенцира дека приоритни проекти се оние за вистинските потреби на граѓаните на Општина Крушево.

Share

Тампонирање на локален пат с.Борино – Житоше

Се тампонира локалниот пат с.Борино – Житоше во должина од 1.5km

 

 

Share

Градежни активности за проширување на сообраќајницата на влезот на градот

Благодарност до нашите сограѓани Ставре и Перо Николоски кои отстапија дел од своето дворно место со цел проширување на тесното грло од сообраќајницата.

 

Share

Отпочнато со асфалтирање на главната сообраќајница

Share

Подготовка на теренот за изградба на игралишта

Се врши израмнување на теренот за изградба на 2 тениски и повеќенаменско игралишта на месноста „Гумење“.

Изградбата ќе започне во рок од две недели.

Share

Реализирани проекти во областа на инфраструктурата

Во областа на инфраструктурата во општина Крушево се реализирани повеќе проекти:

1. Изградба на викенд населба „Вршник“ – изградени канализација и водовод, патот е пробиен и тампониран.

2. Обновени и  и конзервирани фасадите  на објекти кои се прогласени како заштитено културно наследство  – завршени проекти: 2 куќи целосно санирани и реновирани, саниран иконостасот црква св.Јован и завршена прва фаза на уште една куќа.

3. Реконструиран е кровот и заменета е фасадната столарија на  Здравствениот дом

4. Изграден е детски забавен парк

5. Реконструирани и поплочени  улици во градот и селата со гранитна коцка

- централното градско подрачје – површина 370м2

- ул. „Таќа Бербер“ површина 700m2.

- ул. „Томе Никле“ површина 564m2.

- ул. „Мише Ефтим“ површина 260m2.

- ул. „Никола Карев“ површина 130m2.

- ул. „Благо Целев“ површина 800m2.

- ул. „Киро Фетак“ површина 350m2.

- ул. „Нико Доага“ површина 66 m2.

- с. Врбоец – површина 185m2

- с. Норово – површина 175m2.

- с. Пуста Река – површина 285m2.

- с. Свето Митрани – површина 460 m2

6. Партерно е уреден споменикот на Наум Наумоски Борче

7.  Санирани дупките на локалните улици

8. Реконструиран локален пат с.Кривогаштани – с.Светомитрани – с.Бучин во должина од 5км

9.  Дозавршена изградбата на канализација во с.Врбоец

10. Изградено детско игралиште во с.Бучин

11. Тампонирани 5км полски патишта во с. Бучин

12. Поставени се канализациони цевки во должина од 40 метри за прифаќање на отпадни води пред основното училиште во с.Саждево

13. Поставени канализациони цевки во должина од 50 метри за прифаќање на отпадните води во с. Пресил, изграден е потпорен ѕид и нивелирана е подлога за изградба на детско игралиште

14. Како прва етапа во тампонирањето на локалниот пат Борино – Житоше се врши ископ на канал покрај патот во должина од 400м заради заштита на патот, одводнување на атмосферските води и овозможување услови за понатамошна работа.

 

Share

ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС, РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ И ПРОЕКТИ

1. Во СОУ „Наум Наумоски Борче“:
- заменети се 50 прозори и врати со ПВЦ дограма, проект на УСАИД во соработка со локалната самоуправа
- безусловна поддршка за реализирање на ученичкиот натпревар во различни категории за учениците од средните стручни училишта од цела Македонија – „Образовно рандеву“ инициран од МАССУМ.
- спонзорирање на учениците за настап на меѓународниот фестивал „Утринска Ѕвезда“ во Банско
- добиен проектот на Младинска мрежа за стекнување вештини за вработување (Мрежа ЈЕС) во соработка со УСАИД и заради реализација на целите на овој проект е преадаптиран простор во училиштето и пренаменет за кариерен центар, кој е уреден со опрема, а следните чекори се кон воведување на кариерното советување. Кариерниот центар ќе биде наменет за учениците, за нивно правилно насочување кон идната професија.

2. Засадени 40 зимзелени украсни садници во училишните дворови

3. Доделени стипендии на два студенти од социјално-загрозени семејства

4. Организиран превоз за присуство на учениците од подрачните училишта во с.Бучин, с. Пресил, с. Милошево, с. Саждево, с. Норово, с. Борино за присуство на манифестации намените за најмладите во рамките на проектот „Крушево град на културата“.

5. Изградено ново училиште во с. Свето Митрани.

6. Извршено комплетно реновирање на училиштето во с.Норово и тоа
- заменета надворешната и внатрешната столарија со ПВЦ врати и прозори
- извршено надворешно и внатрешно молерисување
- комплетно е заменет училишниот прибор: клупи, столчиња, табли
- изградени и поплочени две пристапни патеки до училиштето со површина од 180м2
- изградена нова водоводна линија која доаѓа до училиштето директно од резервоарот во должина од 350м.

7. Извршено внатрешно молерисување на училиштето и комплетно е реновирана и опремена една училница преку проект на ООУ „Никола Карев“ и НВО-ја Нансен Дијалог Центар.

8. Изградена пристапна пешачка патека до училиштето во с.Врбоец со вкупна површина од 180м2.

9. Во тек е комплетно спонзорирање на печатењето и издавањето на книги првенци на две наши ученички.

10. Во тек е изработка на планска документација и проект за изградба на ново училиште во с. Јакреново и реновирање и изградба на нова училница во с.Саждево.

1

Share

Локален пат Борино-Житоше

Како прва етапа во тампонирањето на локалниот пат Борино – Житоше се врши ископ на канал покрај патот во должина од 400м заради заштита на патот, одводнување на атмосферските води и овозможување услови за понатамошна работа.

Share