Известување за одржување на јавна расправа и достапност на документот “Листа за проверка со План за управување со животната средина и социјалните аспекти” во рамки на Проектот за локални патишта за поврзување во Република Северна Македонија

ИЗВЕСТУВАЊЕ за одржување на јавна расправа и достапност на документот “Листа за проверка со План за управување со животната средина

Share
Read more