Почетна » Огласи (Page 2)

Архива на објави: Огласи

ОБЈАВА 3 за давање во закуп на деловни објекти во Градски Пазар Крушево

Објава бр. 3

за давање на деловни објекти во склоп на Градскиот Пазар во закуп со електронско јавно наддавање (трета објава)

03-632/1 од 16.06.2016г.

 

Сподели

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за 2016 година

Согласно  член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015 и 31/2016), Градоначалникот на Општина Крушево го издава следното соопштение со кое се известуваат сите заинтересирани физички и правни лица на Општина Крушево дека е распишан ЈАВЕН ПОВИК  за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за 2016 година.

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за  2016 година

Јавен повик 2016г.


СООПШТЕНИЕ ЗА АЕРО ДЕЗИНСЕКЦИЈА

Им соопштуваме на граѓаните на Општина Крушево дека на ден 28.04.2016г. (четврток) во периодот од 05 до 08 часот на територијата на Општина Крушево, ќе се спроведе аеросолна адултицидна  дезинсекција со цел уништување на комарци.

Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени површини во градот Крушево како и во населените места Алданци, Борино и Трстеник (пределите околу езерата).

Дезинсекцијата ќе се спроведува од воздух, авионски.

Со цел избегнување на евентуални несакани последици се информираат пчеларите да превземат превентивни мерки за заштита на пчелните семејства.

Во случај на појава на неповолни временски услови (ветар, дожд) дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден.

ОБЈАВА 2 за давање во закуп на деловни објекти во Градски Пазар Крушево

Објава бр.2/2016

за давање на деловни објекти во склоп на Градскиот Пазар во закуп со електронско јавно наддавање (втораобјава)

Бр.03-345/1 од 23.03.2016г.

Објава 01/2016

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавањево општина Крушево со намена:

1. За изградба на индустриски објекти со основни класи на намени:       Г2 – лесна и не загадувачка индустрија, Г3 – сервиси, Г4- стоваришта, согласно УПВНМ за индустриска зона ОПАЛЕНИК КО Алданци, Општина Крушево, плански период 2013– 2023 донесен со Одлука бр. 07-406/4 од 22.04.2014 година.

03

 

 

ОБЈАВА за давање во закуп на деловни објекти во Градски Пазар Крушево

ok

Објава бр.1/2015

за давање на деловни објекти во склоп на Градскиот Пазар во закуп со електронско јавно наддавање (прва објава)

Бр.03-857/1 од 30.10.2015г.

 

 

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за 2015 година

Согласно  член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014, 44/2015), Градоначалникот на Општина Крушево го издава сдедното соопштение со кое се известуваат сите заинтересирани физички и правни лица на Општина Крушево дека е распишан ЈАВЕН ПОВИК  за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за 2015 година

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за 2015г.

javen povik

Јавен оглас за Програма Општинско корисна работа

Програмата Општинско– кориснаработа има за цел да овозможи социјално вклучување на невработени лица преку нивно ангажирање на определено скратено работно време, заради стекнување на одредени вештини и постепено вклучување на пазар на труд. Програмата, исто така, има за цел преку обезбедување на услуги од социјални сфера да помогне на лица кои живеат на територијата на локалната самоуправа.

Општина Крушево веќе втора година по ред ќе ја спроведува програмата Општинско корисна работа, оваа 2015 година  под мотото „Хумано Крушево“ и нашата главна цел ќе биде насочена кон подобрување на квалитетот на живот и намалување на страдањата на ранливото население, подобрување на здравјето, спречување и намалување на ризиците преку промовирање на побезбеден начин на живот.

Во прилог погледнете го ЈАВНИОТ ОГЛАС за ЕВИДЕНТИРАНИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА и начините на пријавување доколку се одлучите да бидете дел од оваа програма.

Подетални информации за програмата можете да добиете во просториите на општина Крушево и Центарот за вработување во Крушево.

 

 

Соопштение за аеро дезинсекција

Им соопштуваме на граѓаните на Општина Крушево дека на ден 17.05.2015г. (недела) во периодот од 05 до 08 часот на територијата на Општина Крушево, ќе се спроведе аеросолна адултицидна  дезинсекција со цел уништување на комарци. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени површини во градот Крушево како и во населените места Алданци, Борино и Трстеник (пределите околу езерата). Дезинсекцијата ќе се спроведува од воздух, авионски.

Со цел избегнување на евентуални несакани последици се информираат пчеларите да превземат превентивни мерки за заштита на пчелните семејства.

Во случај на појава на неповолни временски услови (ветар, дожд) дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

ok

Се известуваат житеите на општина Крушево дека во наредните три денови, 09.05, 10.05, 11.05. 2015г. (сабота, недела и понеделник) заради асфалтирање на делот Милошево-Пресил од локалниот пат Кривогаштани-Бучин,  патниот правец на тој дел ќе биде затворен за сообраќај.